Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Berco a.s.


Alle priser oppgitt i tilbud, faktura, på hjemmesider o.l. er eksklusiv mva.
Betalingsbetingelsene er pr. 20 dager netto dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
Leveringsbetingelsene for trykkordrer, produkter med logotrykk o.l. er Ex works/Ab fabrikk,
for lagerførte produkter Ab lager/fabrikk dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
Selger kan endre avtalt salgspris som følge av prisendring på råvarer, valutautvikling over +5 %
eller prisendringer fra produsenter og underleverandører.
Oppgitte priser omfatter ikke miljøavgifter, frakt, toll, spedisjonsutlegg og emballasje som paller etc.
Kjøper har undersøkelsesplikt av leverte varer. Reklamasjoner må meddeles skriftlig innen 5 dager etter varemottagelse.
Returer av bestilte og leverte varer må avtales skriftlig.
Selgers reklamasjonsansvar er begrenset til varens egen verdi.

Ved for sen betaling påløper og belastes kjøper for gjeldende purregebyr og morarenter.
Selger har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet,
jfr. pantelovens §§3-13 og 3-22 som gjeldende.
Ved trykkordrer har selger intet ansvar for feil eller mangler i trykk og oppsett dersom dette
ikke er skriftlig meddelt til selger etter at kunden har mottatt trykk-korrektur.
Selger eier opphavsretten til utarbeidede trykkforslag og korrekturer. Disse kan ikke benyttes av kjøper før betaling er foretatt og registrert hos selger.
Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver og tidligere leveringer.
Selger  har intet erstatningsansvar for forsinkelser og forhold han selv ikke er herre over.
 

Spesielle betingelser for levering av plastprodukter:

 Bæreposer, plast- og folieprodukter, løspakket og på rull med og uten trykk.


Varene leveres i henhold til gjeldende forskrifter og internasjonale standarder som bl.a. tillater 25 % avvik i antall under 10.000 stk. og 15 % over 10.000 stk. for bæreposer og sekker samt 10% avvik på oppgitte mål. For produkter på rull gjelder inntil 15% avvi på ordrekvantum. Mindre fargeavvik i forhold til oppgitt innfarging og PMS trykkfarger/Pantone-nr. kan forekomme og må aksepteres.
 

Spesielle betingelser for levering av papirbæreposer med trykk.

Ved varelevering har selger anledning til å avvike det bestilte antall med inntil +/- 15% ved 1.000-5.000 stk. og +/- 10% ved 10.000 stk. og høyere antall. Mindre fargeavvik i forhold til opgitte PMS/Pantone-nr., og tidligere levering, kan forekomme og må aksepteres.

Privat kjøp.

Vi er en grossist som retter oss mot firmamarkedet. Privat kjøp er mulig, men vi forbeholder oss retten til å kreve forhåndsbetaling av bestilte varer.
Minste ordreverdi er kr. 500,- eks. mva.