Klisjeer.

Klisjeer er trykkplater som brukes ved trykk av bæreposer. Det må lages en klisjé pr. farge pr. side av posen. Eks. trykk av logo på bærepose i 2 farger på 2 sider trenger 4 stk. klisjeer.
Klisjeer kan brukes mange ganger og oppbevares i minimum 3 år.