Trelastfolie.

Trelastfolie beskytter trelast og listverk fra lager ut til byggeplass.
Leveres på rull, i ulike bredder og tykkelser og med egen dekor.
 

Partner Tre trelastfolie
  IMG_1625  IMG_1626  IMG_1628  IMG_1629