Trelastfolie.

Trelastfolie beskytter trelast og listverk fra lager ut til byggeplass.
Leveres på rull, i ulike bredder og tykkelser og med egen dekor.
 

Partner Tre trelastfolie